क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा।२०८०-०७-१६ सूचना/समाचार / सूचना 2023-11-02 15:34:44
 
2 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७९। सूचना/समाचार / सूचना 2023-12-14 12:32:14
3 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। (ईलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी सूचना/समाचार / सूचना 2024-02-07 12:26:46
4 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2023-12-21 13:31:55
 
5 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2023-12-29 16:45:46
 
6 आ.व २०८१/०८२ को लागि आयोजना/कार्यक्रम माग/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार / सूचना 2024-01-02 14:11:44
7 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० सूचना/समाचार / प्रकाशन 2024-01-02 12:47:29
8 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा।(सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही) सूचना/समाचार / सूचना 2024-02-07 12:27:42
9 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम निर्देशिका २०८० सम्बन्धि सूचना। सूचना/समाचार / सूचना 2024-02-09 23:21:30
 
10 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2024-01-17 14:23:06

ताजा सूचना