क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७८ सूचना/समाचार / प्रकाशन 2021-11-18 11:09:27
 
2 हाल सम्मको प्रगति विवरण उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा । सूचना/समाचार / सूचना 2021-12-15 13:04:52
 
3 वार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग/प्रगति सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमम सहभागिता सम्वन्धमा । सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-02 13:37:37
 
4 वार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग/प्रगति सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमम सहभागिता सम्वन्धमा ।२०७८/९/२२ सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-07 15:35:12
 
5 वार्षिक समीक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-13 14:46:08
 
6 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा २०७९/३/२७ सूचना/समाचार / सूचना 2022-07-11 13:50:39
 
7 सम्पर्क व्यक्ति तोकिदिने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार / सूचना 2022-07-17 12:04:23
 
8 आ.व २०७९/०८० का स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमहरु सूचना/समाचार / सूचना 2022-10-14 11:42:23
 
9 एकिकृत बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७८/०७९ सूचना/समाचार / सूचना 2022-10-14 13:33:33
10 आयोजना/कार्यक्रम माग /प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार / सूचना 2022-01-16 10:40:52
 

ताजा सूचना