क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम निर्देशिका २०८० सम्बन्धि सूचना। सूचना/समाचार / सूचना 2024-02-09 23:21:30
 
2 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। (ईलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी सूचना/समाचार / सूचना 2024-02-07 12:26:46
3 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा।(सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही) सूचना/समाचार / सूचना 2024-02-07 12:27:42
4 अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2024-01-17 14:23:06
5 आ.व २०८१/०८२ को लागि आयोजना/कार्यक्रम माग/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार / सूचना 2024-01-02 14:11:44
6 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८०. सूचना/समाचार / सूचना 2024-02-09 23:24:15
7 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2023-12-29 16:45:46
 
8 तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा। सूचना/समाचार / सूचना 2023-12-21 13:31:55
 
9 प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा।२०८०-०७-१६ सूचना/समाचार / सूचना 2023-11-02 15:34:44
 
10 बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्वन्धमा।२०८०/०४/०८ सूचना/समाचार / सूचना 2023-07-25 11:32:18
 

ताजा सूचना