क्र.स शीर्षक प्रकार अपलोड मिति दस्तावेज
No result
1 स्वीकृत आयोजनाको अवस्था एवं प्रगति प्रविष्ट गर्ने सम्वन्धमा २०७६-०९-१७ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:46:44
 
2 आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा ०७६/०५/२४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:46:02
 
3 आ.व ०७५/७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०६/२७ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:45:21
 
4 आ.व ०७५/७६ को समिक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०६/२४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:44:50
 
5 आ.व ०७५/७६ को समीक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०५/२९ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:44:17
 
6 आ.व ०७५/७६ को समीक्षा तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ०७६/०५/२४ सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:42:37
 
7 आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:41:41
 
 
8 ०७६/७७ को लागि आयोजना कार्यक्रम पेश गर्ने सम्वन्धमा कार्यक्रम सम्बन्धमा सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:39:40
 
9 तराई मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:38:06
 
10 निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा सूचना/समाचार / सूचना 2021-01-20 15:37:16
 

ताजा सूचना